Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

     Ağız, diş ve çevre dokularının sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait hastalık belirtilerinin klinik ve radyografik olarak yorumlandığı, tanı koyma metotlarının ve bu metotların güvenilirliğinin incelendiği ve yapılacak tedavilerin planlandığı bilim dalıdır.