Aday Öğrenciler İçin Tanıtım Sayfası


Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 29/05/2017 tarihinde 10404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenciyle lisans eğitimine başlamıştır. Şuanda fakültemizde toplam 202 diş hekimliği öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.

Fakültemizde öğrenci merkezli ve probleme dayalı eğitim sistemi uygulanmaktadır. Diş hekimliği eğitimi toplam 5 yıldır. İlk üç yılında klinik öncesi temel eğitim ve son iki yılında ise klinik bilimler eğitimi ağırlıktadır. Klinik öncesi eğitimde, temel tıp bilimleri ve diş hekimliğine ait teorik derslerin yanı sıra pratik laboratuvar çalışmaları da yürütülmektedir. Klinik öncesi eğitimin pratik uygulamaları fantom laboratuvarlarında yapılmaktadır. MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi program bilgileri için tıklayınız..

Aday Öğrenciler İçin MSKÜ Tanıtım Sayfası:
https://aday.mu.edu.tr/

Barınma İmkanları:
http://www.mu.edu.tr/tr/ogrenci/yeni-kazanan-ogrenciler/barinma-imkanlari

Fakültemizin İletişim ve Konum Bilgileri:
http://dhf.mu.edu.tr/tr/iletisim-1502

Fakültemize Ait Yükseköğretim Program Atlası:
https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=107690188

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri:
http://oidb.mu.edu.tr/tr/katki-payi-ve-ogrenim-ucretleri-2937

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında fakültemizi tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerimiz istedikleri takdirde, fakültemiz ile ilgili bilgi edinmek amacı ile dekanlık sekreterliğine başvurabilirler.