Endodonti

     Diş pulpası ve periapikal dokuları ilgilendiren hastalıkları, bu hastalıkların klinik tanı ve tedavi yöntemlerini ve bu tedavilerin prognozunu inceleyen bilim dalıdır.