Öğretim Üyelerimizin ''TÜBİTAK 3501'' Destekli Proje Başarısı

       Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz GENÇ’in yürütücü olduğu; Prof. Dr. Aziz BÜLBÜL, Prof. Dr. Akın ALADAĞ, Prof. Dr. Emine Figen TARHAN, Dr. Öğr. Üyesi Serhat SEZGİN ve Dr. Öğr. Üyesi Yelda DERE’nin araştırmacı olarak yer aldığı “Dental Mezenkimal Kök Hücrelerin, Primer Sjögren Sendromlu Hastalarda T ve B Lenfosit Yanıtları Üzerine In Vitro Etkisinin ve Sjögren Hastalık Modeli Oluşturulmuş Farelerde İmmünomodulatuar ve Ekzokrin Bez Epitel Hücre Rejenerasyonu Üzerine In Vivo Etkisinin Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK 3501 proje önerisi 360.000 TL bütçe ile desteklenmek üzere kabul edilmiştir.

      Proje çalışmalarını, Araştırma Laboratuvarları Merkezi (ALM) bünyesinde kurulan, Tematik Alan Laboratuvarları içerisinde yer alan İmmünoloji ve Kök Hücre Laboratuvarı’nda sürdürecek olan proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Deniz GENÇ’i, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Akın ALADAĞ ve Dr. Öğr. Üyesi Serhat SEZGİN'i ve diğer proje çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 


                       

Son Güncelleme Tarihi : 11.03.2021 14:23 Okunma Sayısı : 3576

Son Haberler